*

Odpovědi na Vaše nejčastější otázky

Zodpověděl jsem Vaše nejčastější otázky, například jak dávkovat bazénovou chemii, jaké vybrat filtrační zařízení a jak čistit účinně bazén. Pokud i po prohlédnutí sekce Nejčastější dotazy zůstane váš dotaz nezodpovězen, obraťte se na mně prostřednictvím kontaktního formuláře.

1. Je nutné mít v bazénu filtrační zařízení?

2. Je lepší filtrační zařízení pískové nebo kartušové?

3. Jak velké a výkonné filtrační zařízení na jakou velikost bazénu?

4. Jak často má být denně zapnuté filtrační zařízení?

5. Proč "rezne" nerez v bazénu ošetřovaném elektrolýzou slané vody?

6. Je nutné používat současně filtrační zařízení i bazénovou chemii?

7. Jaká bazénová chemie je nejúčinnější?

8. Jak silný výměník, el. topení nebo tepelné čerpadlo na jakou velikost bazénu?

9. Mám v bazénu kalnou vodu a řasy, jak vodu zase vyčistit?

10. Jak správně zazimovat bazén?1. Je nutné mít v bazénu filtrační zařízení?

Filtrační zařízení je nezbytné pro bezproblémový provoz bazénu.  Bazénová voda by měla projít přes filtraci alespoň dvakrát denně a doba jednoho cyklu by neměla být delší než 4 – 5 hodin. Při výběru filtrace je tedy nutné zohlednit množství vody v bazénu a výkon filtru. Je vhodné filtrační stanici raději lehce předimenzovat.
 

2. Je lepší filtrační zařízení pískové nebo kartušové?


Kartušové filtrace jsou vhodné pouze pro malé nadzemní bazénky. Výkony těchto filtrů odpovídají bazénům, které mají maximální objem do 5 m3. U větších bazénů je nutné mít kvalitní filtrační jednotku, která zajistí dokonalou cirkulaci a odfiltrování nečistot. Mezi tyto filtrační jednotky patří pískové filtrace.
 

3. Jak velké a výkonné filtrační zařízení na jakou velikost bazénu?

Bazénová voda by měla projít přes filtraci alespoň dvakrát denně a doba jednoho cyklu by neměla být delší než 4 – 5 hodin. Při výběru filtrace je tedy nutné zohlednit množství vody v bazénu a výkon filtru.  Je vhodné filtrační stanici raději lehce předimenzovat.

Platí tedy :           objem bazénu   /    4hodiny    =    ideální výkon filtrace
 

4. Jak často má být denně zapnuté filtrační zařízení?

Bazénová voda by měla projít přes filtraci alespoň dvakrát denně. Ideální čas, za který filtrace přefiltruje objem bazénu je mezi 4 – 5 hodinami. Doporučuje se dobu filtrace rozdělit minimálně na 2 spínací časy.
 

5. Proč "rezne" nerez v bazénu ošetřovaném elektrolýzou slané vody?

U bazénů ošetřovaných elektrolýzou slané vody obecně nedoporučujeme používat nerez, protože elektrolýza soli je velice agresivní. Agresivní je nejen na nerez a veškerou bazénovou technologii, ale i u vnitřních bazénů na kovy mimo bazén. Pokud však musí být nerez použita např. žebřík, doporučujeme nerez s označením AISI – 316. Avšak i nerez AISI – 316 za některých podmínek ,,rezne“. Nejprve se vyskytuje koroze bodová a následně i koroze plošná. Tato koroze je většinou příčinou bludných proudů, neuzemněným nebo naopak uzemněným žebříkem, usazením rozpuštěné soli na nerezové oceli, přechlorovanou vodou, příliš nízkou hodnotou pH, vlhkým prostředím v kombinaci s chlorem atd. Po odstranění těchto problémů je nutné pravidelně ošetřovat nerezovou ocel přípravkem na to určeným.
 

6. Je nutné používat současně filtrační zařízení i bazénovou chemii?

Aby byla Vaše voda krásná a čistá je nutné mimo filtrování udržovat bazénovou vodu i chemicky.  Základní hodnoty, které je nutné sledovat, jsou pH a Cl. Hodnota pH určuje kyselost nebo zásaditost vody. Ideální hodnota pH bazénové vody je 7 – 7,2


7. Jaká bazénová chemie je nejúčinnější?

Účinná látka, ať už je to látka dezinfekční, vločkovací, algicidní či detergentní, musí být ve výrobku obsažena a vysoká koncentrace je zde žádoucí. Čím vyšší koncentrace, tím vyšší účinnost a nižší spotřeba. Všechny přípravky firmy CHEMOFORM jsou vysoce koncentrované a tudíž účinné.

Přípravky ale téměř nikdy netvoří čistá účinná látka. Důvodem jsou buď rizika spojená s používání koncentrátu, komplikované dávkování koncentrátu či nutnost použití pojiv (tablety, granuláty).

Kvalitu přípravku tvoří i tyto přidané látky. U tekutých přípravků je třeba dbát na čistotu výroby a použité kapaliny a eliminovat riziko kontaminace přípravku bakteriemi či dalším znečištěním z okolí, aby přípravek nereagovat s těmito částicemi již během přepravy k zákazníkovi a aby zákazník dostal přípravek plně funkční. Tekuté přípravky firmy CHEMOFORM AG se vyrábí bez přístupu vzduchu, plně automaticky a s využitím nejmodernějších technologií, zde je tedy zajištěno, aby zákazník dostal výrobky koncentrované a kvalitní. U pevných látek, již zmíněných tablet a granulátů, tvoří kvalitu (kromě co nejvyššího podílu účinných látek) také pojiva. Pojiva často nemusí být uváděna v bezpečnostních listech ani na etiketách pro jejich relativně malé množství, i když se často jedná o látky zdraví škodlivé až nebezpečné. Tato pojiva se navíc neodfiltrují, jejich hodnota v bazénové vodě se běžně neměří, zůstávají ve vodě a při dlouhodobém používání mohou poškodit bazénovou vodu tak, že bude doporučena její výměna. Firma CHEMOFORM AG vyrábí tablety se sníženým obsahem pojiv.

Budeme-li se bavit o bazénové chemii z hlediska účinnosti dezinfekčních látek a volit mezi chlorovou a bezchlorovou úpravou vody, není snadné dát jednoznačné doporučení. Vždy je zde volba mezi výhodami a nevýhodami jednotlivých forem péče o vodu.

Chlorová chemie je jednoznačně nejúčinnější formou úpravy bazénové vody. Oproti kyslíkové chemii je obvykle levnější, jednodušší. Chlorová chemie ale oproti kyslíkové při vyšších teplotách vody rychle vyprchává, zvyšuje se její spotřeba a zvyšuje se množství vázaného chlóru. Chlorová chemie je také dráždivější než chemie kyslíková.

Dávkování chlorové chemie ve formě tablet se často řeší pomocí tablet BST. Jedná se o chlórovou trojkombinaci: aktivní obsah chlóru 84%, flokulant (pro zvločkování drobných nečistot) a protiřasový prostředek, organické tablety 200 g nebo 20 g. Bazénová Super Tableta je pomalu rozpustný stabilizovaný chlórový přípravek vhodný pro preventivní dlouhodobou údržbu bazénové vody, ničící zárodky a bakterie. Flokováním odstraňuje jemné nečistoty a brání tvorbě řas. Vhodné zejména pro dlouhodobé a preventivní ošetřování průzračné bazénové vody.

Kyslíková chemie pro použití v soukromém bazénu je z hlediska dezinfekční účinnosti dostačující. Nedráždí pokožku, v bazénu ošetřeném kyslíkovou chemií se mohou koupat i kojenci a batolata. Péče o vodu je zde mírně náročnější a cena je oproti chlóru dražší. I při pravidelném používání kyslíkové chemie doporučujeme při odstávce provozu vložit do skimmeru čas od času chlorovou tabletu.

Nechte si při koupi chemie poradit od odborníků na prodejně. Správným dávkováním a správným výběrem přípravků můžete výrazně ovlivnit kvalitu vody i výslednou spotřebu bazénové chemie za rok.
 

8. Jak silný výměník, el. topení nebo tepelné čerpadlo na jakou velikost bazénu?

Tento výpočet není jednoduchý. Musejí se brát v potaz tepelné ztráty - izolace stěn i dna bazénu, zakrývání hladiny, u výměníku teplota vstupní vody z topného média, délka bazénového potrubí, samozřejmě kubatura vody v bazénu  atd. Proto, aby se nemusel každý výměník, el. topení nebo tepelné čerpadlo na bazén počítat zvlášť, máme v katalogu VAGNER POOL 2011-2012 na straně 157 orientační tabulku výkonů na danou velikost bazénu. Doporučujeme výkon raději předimenzovat.

Za jak dlouho se Váš bazén ohřeje?

 

Pro výpočet tepelného výměníku platí, že zdroj (libovolný zdroj) o výkonu 1 kW ohřeje 1 m3 vody za hodinu o 0,85°C.

  • Zdroj 10 kW ohřeje 1 m3 vody za hodinu o 8,56°C
  • Zdroj 10 kW ohřeje 10 m3 vody za hodinu o 0,85°C
  • Zdroj 10 kW ohřeje 20 m3 vody za hodinu o 0,43°C


 

9. Mám v bazénu kalnou vodu a řasy, jak vodu zase vyčistit?

Postup vyčištění vody v bazénu je vždy stejný. Nejprve zapneme filtrační zařízení, případně ho vyměníme za silnější (viz. otázka a odpověď č.3) následně změříme pH a upravíme na hodnotu 6,8-7,2 dále přechlorujeme vodu chlorovým granulátem a následně vyvločkujeme vločkovačem. Filtrační zařízení každý den proplachujeme. Tento proces opakujeme vícekrát až do úplného vyčištění vody.
 

10. Jak správně zazimovat bazén?

Nejprve upustíme vodu cca 25cm pod protiproud, pokud není protiproud, tak pod trysky. Dále vysajeme nebo vyfoukáme vodu z potrubí (provádí většinou bazénová firma). Následně vypustíme vodu z filtračního zařízení a ze všech čerpadel. Co jde jednoduše odmontovat a co uneseme můžeme uložit do tepla. Nakonec přikryjeme bazén krycí plachtou a plachtu upevníme.

Řešení problému se špinavou vodou


Pravidelná údržba bazénu zahrnuje nejen sbírání nečistot z hladiny bazénu, ale také čištění dna a stěn bazénu-síťky,vysavače,ale také úpravu a dezinfekci vody za použití bazénové chemie, dávkovačů chloru,UV lampy, Ionizátoru,nebo salinátoru. které udrží vysokou čistotu vody a optimální hodnoty ph vody a chlóru ve vašem bazénu.

 

PROBLÉM:

PŘÍČINA:

ŘEŠENÍ, NÁPRAVA

VŽDY JAKO PRVNÍ JE NUTNÁ KONTROLA pH

1) Voda je zelená, ale čistá.

 

1. Stopy železa z napouštěné vody (voda je žlutozelená)

2. Stopy mědi vlivem koroze měděných částí (voda je tyrkysově zelená)

Nárazové nebo šokové zachlórování

Provedení:

1) zregulovat hodnotu pH

2) např. rozpustit ve vodě rychle rozpustný granulát pro rychlé chlorování a přidat jej do vody

2) Voda je hnědá a kalná

vysoký obsah železa ve vodě v bazénu / korodující železné díly

Dle bodu č.1

3) Voda je mléčná a kalná

 

  1. organické nečistoty
  2. látky působící zakalení (anorganické)
  3. příliš mnoho flokulačního přípravku
  1. nárazové nebo šokové chlórování jako bod č.1
  2. regulovat pH-hodnotu.
  3. redukovat vločkování, vnést do bazénu nečistotu, aby se mohl floccer na ni navázat

4) Voda je černohnědá a kalná

Vysoký podíl manganu ve vodě, většinou podmíněno spodní vodou

Dle bodu č.1

5) Voda je neprůhledná zelená

Stěny bazénu jsou zelené a kluzké, rostoucí řasy

Šokově chlorovat dle bodu č.1 a přidat přípravek proti řasám

6) Stěny bazénu jsou drsné

Usazeniny látek způsobují tvrdost vody (vápno)

Odstranit usazeniny přípravkem nebo vypustit bazén a použít kyselý bazénový čistič. Nastavit pH-hodnotu 7,0-7,4

7) Zápach chlóru, dráždění

Chlór je vázaný ve vodě Chloramin

Superchlorace - což znamená přechlórovat takovouto vodu na 10x vyšší obsah volného chlóru, než jste naměřili vázaného.

8) Voda silně pění (u protiproudých zařízení)

Voda obsahuje silně pěnící algicid, zbytky zazimovacích prostředků, nebo čistící přípravky

Přidat větší množství čerstvé vody, nepoužívat čistící prostředky pro domácnost , použít odpěňovací přípravek

9) Koroze

1. pH-hodnota je příliš nízká

2. stopy mědi ve vodě

a) zvýšit pH-hodnotu na 7,0-7,4

b) dle bodu č.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 V případě Vašich dotazů nás neváhejte kontaktovat